Instalacje sanitarne
Biuro inżynierskie

Usługi

Usługi

Nasze biuro oferuje kompleksowe usługi projektowe i doradztwa w zakresie technicznego wyposażenia budynków. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od pierwszej koncepcji planowania do realizacji projektu.

Przy sporządzaniu planów kierujemy się strukturą usług zgodnie z wytycznymi opłat dla architektów i inżynierów – HOAI (załącznik 15 do sekcji 55 (3), sekcja 56 (3)). Oferujemy jednak również usługi wykraczające poza ten zakres.

Dokładne analizy są kluczem do znalezienia optymalnego rozwiązania. Nasi eksperci przygotowują analizy ryzyka, studium wykonalności łącznie z inwentaryzacją. Pozwala nam to wykryć potencjalne przeszkody w realizacji, ocenić wykonalność danego projektu, czy odkryć podatność do optymalizacji. Stosowne założenia i wiedza są podstawą udanych projektów.

Nasze audyty energetyczne umożliwiają analizę zużycia i opracowanie wydajnych rozwiązań. Korzystamy z najnowszych historycznych danych pogodowych z DWD, aby określić potencjalne oszczędności. Wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby oferować indywidualne i ekonomiczne rozwiązania.

Nasze biuro kładzie podwaliny pod udane projekty, zapewniając niezależne, proste rozwiązania i pragmatyczne doradztwo.
Oferujemy inteligentne systemy odwadniania, wydajne systemy ogrzewania i chłodzenia z nowoczesnymi czynnikami chłodniczymi, odnawialne źródła energii, takie jak instalacje fotowoltaiczne, a nawet technologie pomiarowe, kontrolne i regulacyjne, które mogą być obsługiwane przez każdego.

Nasi eksperci podchodzą sumiennie do projektu, biorąc pod uwagę czynniki techniczne, ekonomiczne i ekologiczne, wspierając przy tym klienta w procesie decyzyjnym.

Oferujemy indywidualne oraz niezależne od producenta planowanie poszczególnych systemów, zgodnie z HOAI lub inną umową. Opracowujemy innowacyjne, niestandardowe rozwiązania, które są jednocześnie opłacalne, łatwe w obsłudze i skuteczne. Nasze plany uwzględniają koordynację wszystkich branż, aby zapewnić sprawny przebieg realizacji Twojego projektu.

W ramach nadzoru budowlanego/autorskiego uczestniczymy w różnych etapach wykonawczych, identyfikujemy odstępstwa od projektu i opracowujemy koncepcję zapewniającą bezproblemową budowę. Przywiązujemy szczególną uwagę do zapewnienia jakości, kontroli kosztów i dotrzymywania terminów.
Używamy narzędzi cyfrowych do koordynacji naszych branż na placu budowy, a także do zarządzania dokumentacją projektową i wykonawczą oraz sporządzenia protokołów w branży budowlanej.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji, także po zakończeniu projektu. Pomagamy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji i towarzyszymy podczas pierwszego uruchomienia instalacji i jej odbioru.
Jeśli chcesz, możesz udzielić nam dostępu do zdalnego systemu monitoringu instalacji HVAC. Możemy wtedy szybciej udzielić wsparcia technicznego i porady.

Obszary specjalistyczne

Instalacje kanalizacyjne, wodne i gazowe

Planowanie kanalizacji sanitanej i deszczowej, odwadnianie dachów płaskich z zielenią oraz dachów retencyjnych, odwadnianie budynków, rowy infiltracyjne, kompaktowe stacje uzdaniania wody, wewnętrzne sieci wody pitne, analizy zagrożeń dla wody pitnej, zwalczanie legionelli w istniejących budynkach, instalacje gazowe

Instalacje i wytwarzanie ciepła

Wszystkie typy pomp ciepła, sieci ciepłownicze i kotły, a także instalacje biwalentne energii kopalnej i odnawialnej, wykorzystanie ciepła odpadowego, kogeneracja ciepło-chłód, innowacyjna hydraulika specyficzna dla systemu, obliczanie obciążenia cieplnego zgodnie z normą DIN EN 12831, równoważenie hydrauliczne istniejących sieci, optymalizacja istniejących systemów, ocena i analiza na podstawie danych historycznych zapisów temperatury z DWD, odzysk ciepła i jego ponowne wykorzystanie w centrach danych.

Systemy i układy chłodzenia

Wszystkie typy chillerów i agregatów wody lodowej, chłodnictwo przemysłowe, chłodzenie pasywne oraz energia geotermalna, zapewnienie chłodzenia w różnych warunkach, projektowanie układów chłodzenia dla centrów komputerowych, optymalizacja poboru energii elektrycznej poprzez innowacyjną i nowoczesną hydraulikę i / lub zarządzanie energią, obliczanie obciążenia chłodniczego zgodnie z VDI 2078, równoważenie hydrauliczne sieci w istniejących budynkach, ocena systemów i ich inwentaryzacja, dobór komponenów i w oparciu o statystyki wilgotności i temperatury z DWD itp.

Systemy wentylacyjne

Zdecentralizowane i centralne systemy wentylacji połączone z koncepcjami ogrzewania/chłodzenia, planowanie i weryfikacja bilansu powietrza dla ekonomicznej pracy, konstrukcje specjalne i różne zastosowania, projekty wentylacji mające na celu maksymalny odzysk ciepła i komfort użytkownika, analizy natężenia hałasu w pomieszczeniach i na zewnątrz budynku, dostosowanie istniejących systemów itp.
Biuro inżynieryjne dla innowacyjnych technologii budowlanych

Sieci i instalacje elektryczne

Instalacje średniego i niskiego napięcia, rozbudowa instalacji elektrycznych w istniejących i nowych budynkach, określenie rzeczywistego zapotrzebowania w istniejących budynkach, analizy ekonomiczne dla laboratoriów i obszarów przemysłowych, profile obciążenia sieci, instalacje fotowoltaiczne na dachach oraz zintegrowane z budynkiem (BIPV) zoptymalizowane pod kątem maksymalnego zużycia itp.

Sieci teleinformatyczne

Kontrola dostępu, systemy antywłamaniowe, sieci danych w budynkach, systemy detekcji pożaru, systemy radiowe, tworzenie alarmów pożarowych i systemów wczesnego ostrzegania.

Instalacje gazów technicznych

Zasilanie w media w laboratoriach, układy sprężonego powietrza, systemy gaśnicze, usuwanie agresywnych, łatwopalnych, gorących i/lub toksycznych mieszanin powietrza, systemy tryskaczowe, woda demineralizowana i procesowa, chłodzenie/ogrzewanie procesowe, odzysk energii odpadowej z procesów itp.

Monitoring i sterowanie

Wszystkie rodzaje systemów automatyki budynkowej i systemów technicznych, planowanie na podstawie VDI 3814 i DIN EN ISO 16484, tworzenie kompletnych opisów funkcjonalnych z łatwym w obsłudze interfejsem, magistralowa oraz klasyczna transmisja danych w zależności od zastosowanego rozwiązania, analiza, optymalizacja i naprawa istniejących systemów itp.