Instalacje sanitarne
Biuro inżynierskie

Rendery dzięki uprzejmości METRIK Architekten GmbH

Erweiterungsbau CSA Plattling

Rozbudowa hal pomiarowych i testowych.

Rozpoczęcie projektu

2022 - w realizacji

Lokalizacja

94447 Plattling

Klient

SCI EUROVALYS NEW INVEST 4 reprezentowany przez Advenis Germany GmbH

Opis

IBIG zlecono planowanie i zarządzanie rozbudową infrastruktury technicznej dla nowej hali o powierzchni 4500 m², w tym integracje z istniejącymi budynkami. Zaprojektowano jednostki wentylacyjne o wydajności 12 000 m³/h, 6 000 m³/h wyciągu spalin, 120 000 m³/h chłodzenia powietrzem obiegowym, 650 kW agregatów wody lodowej z wykorzystaniem ciepła odpadowego, 4 MVA transformatorów i 375 kWp instalacji fotowoltaicznej na nowym budynku i istniejącym budynku.

Rendery dzięki uprzejmości METRIK Architekten GmbH

Stan istniejący

IBIG był początkowo zaangażowany jedynie w charakterze doradczym, w celu określenia kosztów HVAC. Wynik kontroli: Zawyżone koszty inwestycyjne HVAC. Realne koszty zostały zmniejszone z 9,0 mln euro do 5,3 mln euro. IBIG zlecono następnie całościowe planowanie. Projekt został pomyślnie wdrożony, a nowy budżet nie został przekroczony.

Cel projektu

Planowanie niezbędnej i wydajnej instalacji HVAC w celu spełnienia wymagań użytkownika przy jednoczesnym przestrzeganiu ustalonego budżetu i harmonogramu projektu.

Realizacja

Jednym z głównych punktów planowania była integracja systemów i instalacji w ograniczonej przestrzeni z uwzględnieniem wyposażenia i komponentów najemcy. Ekranowane kabiny i hale absorberów są chłodzone za pomocą kompaktowych, szaf klimatyzacyjnych. Ze względów przestrzennych, część urządzeń została podwieszona pod sufitem na stalowych konstrukcjach. Opracowano wspólną konstrukcję podwieszaną dla zasilania mediów w hali, tak aby pomieścić trasy kablowe i rury sanitarne, grzewcze, chłodzące i sprężonego powietrza.

Rendery dzięki uprzejmości METRIK Architekten GmbH