Instalacje sanitarne
Biuro inżynierskie

Schlachthof München

Nowy system chłodzenia i wentylacji o podwyższonych wymogach sanitarnych w halach produkcyjnych.

Rozpoczęcie projektu

2020

Lokalizacja

80337 München

Klient

Münchner Schlachthof Betriebs GmbH

Opis

Pandemia COVID-19 zaostrzyła wymagania dotyczące wentylacji i jakości powietrza w chłodniach, w których prowadzone są prace. Stworzyło to potrzebę dostarczania świeżego powietrza do pomieszczeń technologicznych. Prace musiały być wykonywane w higienicznych warunkach oraz nie naruszać harmonogramu linii produkcyjnej zakładu.

Stan istniejący

Zbyt mała krotność wymiany powierza bądź jej brak w pomieszczeniach.

Cel projektu

Pomieszczenia technologiczne wentylowane są powietrzem schłodzonym do 8°C latem oraz zimą. Chiller wraz z buforem wody lodowej znajduje się na dachu budynku. Chłodzenie oraz odzysk ciepła w jednostce wentylacyjnej zapewnia efektywne działanie całego systemu. Jeśli powietrze na zewnątrz jest wystarczająco zimne, chłodzenie odbywa się w sposób pasywny bez udziału wody lodowej.

Realizacja

Ze względu na mocno ograniczoną powierzchnię oraz nośność dachu, zdemontowano starą wieżę chłodniczą, a na jej miejscu zaprojektowano nową konstrukcję nośną, centralę wentylacyjną wraz z odzyskiem ciepła/chłodu oraz Chiller wody lodowej.