Instalacje sanitarne
Biuro inżynierskie

Mieterausbau Hubergroup Kirchheim

Nowe powierzchnie biurowe i laboratoryjne w istniejącym budynku.

Rozpoczęcie projektu

2020

Lokalizacja

85551 Kirchheim

Klient

Covivio Office II GmbH

Opis

W pomieszczeniach biurowych zmodernizowano istniejące sufity chłodzące i dostosowano systemy wentylacyjne. Biura zostały przekształcone w laboratorium ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi gazów technicznych i ochrony przeciwwybuchowej ATEX na powierzchni 800 m². Między innymi rozbudowano instalację elektryczną oraz rozdzielnice, zwiększono wydajność chłodzenia o 200 kW i zainstalowano system wentylacji laboratoryjnej o wydajności 18 000 m³/h. W niektórych pomieszczeniach należy całoroczne utrzymywać temperaturę 21 °C ±1 K i wilgotność względną na poziomie 55% ±3%. Do tego zadania zaprojektowano specjalny system oczyszczania powietrza oraz centralę klimatyzacyjną.

W ramach przebudowy odnowiono również systemy detekcji i sygnalizacji pożaru w całym kompleksie biurowym, a na parkingu podziemnym stworzono infrastrukturę do podłączenia punktów ładowania pojazdów elektrycznych.

Stan istniejący

Kompleks biurowy o powierzchni brutto około 20 000 m² i podziemnym parkingu był częściowo wynajęty w momencie przebudowy. Modernizacja zrealizowana przez IBIG objęła powierzchnię około 5.000 m².

Cel projektu

Terminowa, efektywna integracja laboratorium z istniejącą infrastrukturą techniczną budynku o ograniczonej przestrzeni, z uwzględnieniem istniejących najemców. IBIG zlecono planowanie, pomoc w znalezieniu wykonawców, a także nadzór budowlany.