Instalacje sanitarne
Biuro inżynierskie

Stadtwerke Kiel

Küstenkraftwerk Kiel

Wyposażenie techniczne budynków w nadmorskiej elektrociepłowni gazowej o mocy 200 MW

Rozpoczęcie projektu

2016

Lokalizacja / Lokalizacja

24149 Kiel

Klient

Kraftanlagen München GmbH

Opis

Elektrociepłownia gazowa Stadtwerke Kiel zapewnia nieprzerwane dostawy energii elektrycznej, gdy morskie farmy wiatrowe wytwarzają jej zbyt mało lub nie wytwarzają jej wcale. Duże generatory zasilane gazem znajdują się w halach maszynowych, które muszą być wyposażone w instalacje sanitarne, grzewcze, wentylacyjne i gaśnicze. Do infrastruktury należą także budynki biurowe, warsztaty oraz centrum kontrolne.

Sytuacja początkowa

IBIG zlecono przegląd i analizę istniejących już planów. Okazało się, że koncepcja ta była kosztowna, a niektóre systemy wymagały dostosowania. Planowane oraz instalacje zostały zoptymalizowane przez IBIG.

Cel projektu

Budynki zostały wyposażone w wydajne instalacje HVAC, tak aby nie przekroczyć określonych kosztów budowy.