Instalacje sanitarne
Biuro inżynierskie

EDEKA Stachuspassagen

Modernizacja instalacji HVAC dla marketu spożywczego.

Rozpoczęcie projektu

2017

Lokalizacja / Lokalizacja

80335 Karlsplatz München

Klient

NK Südfilialen GmbH

Opis

Instalacje HVAC zostały całkowicie zmodernizowane, z wyjątkiem centrali wentylacyjnej należącej do wynajmującego. Pompa ciepła woda/woda umożliwia wykorzystanie ciepła odpadowego z chłodnictwa komercyjnego do ogrzewania sklepu. Nadwyżka ciepła jest oddawana do powietrza wywiewanego z systemu wentylacji. Istniejące węzły ciepłownicze i chłodnicze są wykorzystywane jedynie w celu zapewnienia redundancji lub pokrycia szczytowych poborów.

Stan istniejący

Dotychczasowe chłodzenie artykułów spożywczych wykorzystywała chłód z miejskiej sieci wody lodowej o temperaturze 6/8 °C. Nie było możliwe zainstalowanie oddzielnego agregatu chłodniczego. Wspólnie z EDEKA opracowano koncepcję nowego systemu chłodzenia umożliwiającym wyższe temperatury zasilania na poziomie 18/22 °C. Wspólnie z firmą EDEKA opracowano koncepcję ponownego chłodzenia przy wyższym poziomie temperatury. Koszty na cele grzewcze i chłodnicze zostały znacznie obniżone, dzięki odzyskowi z ciepła z komercyjnego systemu chłodzenia i inteligentnego zarządzania.

Cel projektu

Integracja nowoczesnej i wydajnej instalacji HVAC dla sklepuj w istniejącym podziemnym centrum handlowym w napiętych ramach czasowych. IBIG powierzono planowanie, ofertowanie, pomoc w znalezieniu wykonawców i nadzór budowlany.